10.03 VOCABULARY BOOSTER 10

10.03 VOCABULARY BOOSTER 10

SKU 10-03 Category

Açıklama

Wonder 10 Vocabulary Booster kitabımız ile, 10. sınıf öğrencilerinin 11 ve 12 dil sınıflarında yapacakları çalışmalar için gereken altyapıyı edinmeleri hedeflenmiştir. Kitabımızda özellikle paragraf alanında önemli bir rol oynayan synonym ve collocation bilgisine özel önem verilmiştir. Vocabulary Booster her seviyeden adayın kavrayabileceği şekilde çoklu sayıda anlam bilgisi, örnek cümleler, boşluk doldurma alıştırmaları, metinlerde çağrışım yapabilecek collocation (eşdizim, birlikte kullanılan sözcükler), eşanlamlı sözcükler, word formation, word guessing egzersizleri, learning tips ve testlerle desteklenmiştir.