11.01 GRAMMAR EXPERT 11

11.01 GRAMMAR EXPERT 11

SKU 11-01 Category

Açıklama

Grammar Expert 11 kitabı, içerik ve format olarak Grammar Expert 12 ile benzer özellikler taşımaktadır, ancak 11. sınıf dil öğrencilerinin ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Alıştırma ve soru sayıları Grammar Expert 12 ile eşdeğerdir ancak Grammar Expert 11, daha temel ve açıklayıcı bir formata sahiptir. Grammar Expert 11 ile adayların altyapısı sağlamlaştırılarak 12. sınıfta uygulanacak olan soru çözümü ve strateji odaklı bir çalışma sistemine hazır olmaları amaçlanmıştır. Grammar Expert 11 kitabımızda toplam 12 dil bilgisi konusuna yer verilmiştir. Bu konular, sırasıyla Pronouns, Tenses, Modals, Passive & Causative, Conditional Clauses, Gerunds & Infinitives, Noun Clauses & Reported Speech, Adjectives & Adverbs, Adjective (Relative) Clauses, Conjunctions & Transitions, Determiners & Quantifiers ve Prepositions şeklindedir. Her konu için çok sayıda alıştırma ve konu sonlarında her biri yirmi beşer sorudan oluşan dört test bulunmaktadır. Kitabın sonunda, genel tekrar amaçlı tüm konuları kapsayan her biri yirmi beşer sorudan oluşan dört adet Grammar Revision test vardır.

  • Test Soruları Sayısı: 1,700
  • Alıştırma Soruları Sayısı: 2,012
  • Sınıf ortamında interaktif akıllı tahta kullanımına uygundur.