12.04 VOCABULARY BOOSTER 1

64,99 

12.04 VOCABULARY BOOSTER 1

SKU 12-04-1 Category

Açıklama

Vocabulary Booster serimizde, adaylara sadece kelime sorularında değil tüm soru tiplerinde karşılaşabilecekleri, her konu ve alandan 4000’e yakın sınav kelimesinin öğretilmesi amaçlanmıştır. Kitaplarımızda özellikle paragraf bölümünde önemli bir rol oynayan synonym ve collocation bilgisine özel önem verilmiştir. Vocabulary Booster 1 ve 2, her seviyeden adayın kavrayabileceği şekilde çoklu sayıda anlam bilgisi, örnek cümleler, boşluk doldurma alıştırmaları, sınavda çağrışım yapabilecek collocation (eşdizim / birlikte kullanılan sözcükler), synonyms (eşanlamlı sözcükler), word formation, word guessing egzersizleri, learning tips ve testlerle desteklenmiştir.