KURUCUMUZDAN

YKS-DİL sınav hazırlık sürecinde geçen 22 yıllık çalışmalarımda YDT ve TYT’ye hazırlanan adayların bir kısmının gerekli altyapı bilgisine sahip olmadığını; bir kısmının ise altyapı bilgilerine sahip olsalar bile soru çözerken kısa yolları ya da doğru stratejileri bilmedikleri için istedikleri sonucu alamadıklarını gördüm. Kurumumuzda düzenli çalışan bir adayın hem eksiksiz bir biçimde altyapı bilgilerini pekiştirmesini hem de sınav stratejileriyle sıfır hataya gitme olasılığını artırmasını sağlayacak çalışmaları hedefledik. Yıllar boyunca yüzde yüz kitlesel başarı için çalışırken başarıya giden yolun sadece kurumsal sistem, öğretmen ve öğrenci odağıyla değil aynı zamanda eksiksiz, güncel ve nitelikli yayınla sağlanabileceğinin bilincinde olduk. Deniz Pınar Yayıncılık YKS-DİL Yayınları, bu kriterleri göz önünde bulundurarak titizlikle hazırlanmıştır.

Uzun yıllar YKS-DİL sınav hazırlığı alanında çalıştıktan sonra etkin bir sınav hazırlık programının dört aşamalı olması gerektiğini gördüm: birinci aşamada altyapı bilgilerini güçlendirmek (grammar), ikinci aşamada soru çözüm teknikleri ve stratejiler üzerinde çalışmak, üçüncü aşamada çeviri ve makale okuma çalışmaları yapmak, son aşamada ise bol miktarda nitelikli soru çözmek. Adayların hem biçim (soru çözüm teknikleri ve stratejileri) hem de anlam (altyapı bilgileri) çalışması yapmaları gerekmektedir. Bu nedenle kurumumuzdaki hazırlık süresince adayların hem soru çözüm teknikleri hâkimiyeti hem de anlam bilgisi yönünden en iyi sonuca ulaşmalarını hedeflemekteyiz. YDT, adayların usage (dil kullanım kabiliyetleri: listening, speaking, reading, writing) yeterliliklerini sorgulamaktan ziyade knowledge (bilgi: grammar, vocabulary, reading comprehension) bilgilerini ölçen bir sınavdır. Ve bu tarz bir sınavda başarının anahtarı; makul düzeyde kelime bilgisine sahip olmak, iyi bir grammar altyapısı ve paragraf teknikleri bilgisinin yanı sıra zaman kazandırıcı soru çözüm tekniklerini bilmektir. YDT, bilim dallarından alınmış soru köklerini içerir, bu nedenle sınavda karşılaşacağımız cümleler ve metinler belirli bir organizasyon dahilindedir. Bu organizasyonu ve soru çözüm tekniklerini bilen adaylar, fark yaratacaktır. Dilin kendi mantığı içindeki değişmeyen kurallarını da göz önünde bulundurursak YDT’de soruların önemli bir kısmının çözümünde öncelikle soru çözüm stratejilerini ve kısa yolları bilmek, zamanı iyi kullanmak ve ilk bakışta biçim olarak soru köküyle uymayan seçenekleri tespit edebilmek açısından önemlidir. Bu şekilde adaylar, bir bakışta anlaşılabilecek, biçime aykırı seçenekleri eleyerek zaman kazanabilirler. YKS-DİL eğitimci kadromuz sınav hazırlıkta bu kriterler doğrultusunda eğitim vermektedir.

Kurumumuzdaki derslerde adaylara altyapı bilgisi teşkil edecek olan ve çoktan seçmeli sınavlarda sürekli karşımıza çıkan klişeleşmiş yapıların yanı sıra yeni sınavlarda çıkması muhtemel, anlama dayalı soruların yer aldığı çalışmalara da yer verilmektedir. Deniz Pınar YKS-DİL Sınav Hazırlık Merkezinde öğrencilerimizin çalışırken yaptıkları hata ve eksikleri, süreyi iyi kullanamama, çok sayıda sözcük ezberleyememe, çalışmaya nereden ve nasıl başlayacağını bilmeme gibi faktörleri göz önünde bulunduran bir sistem inşa edilmiştir. Çalışmalarımız güncel ve özgündür. Bu açıdan DPELS, sınav hazırlığında benzerlerinden farklı bir nitelik taşımaktadır.

Eğitim sektöründeki bilgi ve birikimimizin bir sonucu olarak tüm derslerimizde alanında uzman, tecrübeli ve profesyonel bir kadro görev almaktadır. Kurs seçiminde en önemli kriter olan sistem, yayın ve öğretmen ögeleri kurumumuzda uzun vadeli planlamalarla ve büyük bir titizlikle karşılanmaktadır.

Gelecekteki meslektaşlarıma başarılar dilerim.

DENİZ PINAR