Fen bilimleri alanında yer alan TYT biyoloji disiplinine (dersine) nasıl çalışmalıyız?

Doğru cevaplanacak her bir sorunun çok büyük bir öneme sahip olduğu YKS’de, biyoloji disiplinine yönelik sorularda en üst düzeyde başarıya ulaşmak için öncelikle bu alana yönelik olarak nasıl çalışılması ve hangi yöntem, strateji ve taktiklerden faydalanılması gerektiğini bilmelisiniz.

“Biyoloji” sözcüğü Yunanca bios (yaşam)” ve logos (bilim)” kelimelerinin birleşmesiyle ortaya çıkmıştır. Biyoloji, canlıları inceleyen bilim dalıdır. Biyoloji disiplini, hayatta karşılaşılan olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurularak elde edilen bilgilerden faydalanılarak yaşamı anlamaya çalışılmaktadır. Günümüzün gelişen teknolojisi ve bilgi birikimi sayesinde biyoloji bilimi, canlılığın devam etmesine bir tehdit oluşturan birçok evrensel soruna çözüm bularak her geçen gün hayatın ne kadar içinde bir disiplin olduğunu göstermektedir.

Biyoloji, bilgi ağırlıklı bir ders olmasına rağmen ezbere dayalı bir ders değildir. Biyoloji sorularını çözmek tablo, grafik ve şekilleri yorumlama yeteneği gerektirir. Bununla birlikte muhakeme, karşılaştırma ve konular arasında bağlantı kurma becerilerinin çok iyi kullanılması da gereklidir.

YKS-TYT’de biyoloji soruları, biyolojinin temel konuları olan 9 ve 10. sınıf biyoloji kazanımlarını hedef alır.

“Biyoloji disiplinine nasıl çalışmalıyız?” sorusunu cevaplamadan önce “Biyoloji soruları cevaplanırken hangi sırayı takip etmeliyiz?” sorusunu cevaplamamız gerekir. Bu sıralama;

şeklinde olmalıdır.

Soru kökü incelemesinin ilk sırada olmasının nedeni; soru kökünde sizden isteneni anlamanızı, istenen duruma göre, metni ya da diğer içerikleri yorumlamanızı kolaylaştıracak olmasıdır. Böylece hem soru üzerinde fazla zaman kaybetmez hem de seçeneklerde yer alan madde kökünden bağımsız ve alakasız -çeldirici- seçenekleri kolayca eleyebilirsiniz.

Evet, şimdi biyoloji dersine çalışırken hepimizin kafasında oluşan düşünce balonlarının birkaçına bakalım:

Biyoloji dersine çalışırken nelere dikkat etmelisiniz?

1. Kendi kendinizi motive etmelisiniz.

Bilimsel anlamda öğrenmenin ön koşulu istektir. İlk olarak öğrenmek istediğiniz konuyla ilgili seçtiğiniz ya da öğretmenlerinizin önerdiği kitaptan kendiniz çalışmalısınız. Bir tane konu anlatımlı kitabınız olmalıdır ve MEB kitapları bu anlamda en iyi kaynaktır. Bu ilk çalışma, bir romanın arka kapağında yazılanlar gibi sizde konuyla ilgili merak uyandıracak ve hazırbulunuşluk sağlayacaktır. Konuyu önceden okuyarak ufak bir bilgi sahibi olmak çok önemlidir. Ayrıca, yapısı itibariyle biyolojide Latince kavramların çok olması, biyolojiyle yeni ilgilenmeye başlayanlar için dersi anlaşılmaz hâle getirmektedir. Bu nedenle, kendinize küçük bir biyoloji sözlüğü (not defteri) oluşturmalısınız. Konuyu çalışırken önemli görülen yerleri de çizmeli ve küçük kâğıtlara notlar almalısınız.

2. Çalıştığınız konuyu mutlaka öğretmeninden dinlemelisiniz.

Öğretmen, konunun hangi noktalarının diğerlerine göre daha önemli olduğuna, sınavlarda hangi konuların daha sık sorgulandığına hâkim olduğu için konuyu anlatırken bunlara mutlaka dikkat edecektir. Bu nedenle, öğretmenden konuyu dinlerken mutlaka not almalısınız. Bu notlar, öğretmenin ağzından çıkan her kelimeyi aynen yazacak şekilde değil; sizin kendi anlayacağınız biçimde, özet şeklinde olmalıdır.

Eğer ki konuları ezberlemeye çalışırsanız bunları sık sık tekrar etmemiz, yeni öğrenme gerçekleştikçe eskilerine sık sık geri dönmemiz gerekir. Sorularda verilen bilgileri neden-sonuç ilişkisi içinde kullanmamız isteneceğinden, ezber yapmak yerine konunun mantığını kavrayıp, günlük hayattan anlamlar yükleyerek öğrenmeniz daha kalıcı izler oluşturacaktır.

3. Öğretmenden dinlediğiniz konuları önceki öğrendiklerinizle harmanlayarak ilerlemelisiniz.

4. Kazanımlara uygun kitaplardan bol miktarda test çözmelisiniz.

Bir konuyla ilgili en az üç farklı kaynaktan soru çözmelisiniz. Çözdüğünüz testlerde yanlış yaptığınız veya boş bıraktığınız soruların cevaplarını mutlaka araştırmalı ve öğrenmelisiniz. Öğrendiğiniz konunun testlerinden sonra bölüm değerlendirme testlerini de çözmelisiniz. Unutmayınız ki ne kadar fazla test çözerseniz o kadar farklı soru tarzı görmüş olursunuz.

5. Doğru şekilde tekrar yaparak konularda ilerlemelisiniz.

Yapılan bilimsel araştırmalar, tekrar yapılmadığında yeni öğrenilen bilgilerin bir saat içinde %56’sının, bir gün içinde ise %70’inin unutulduğunu göstermektedir.

Tekrar yaparken, konuyu öğrendikten sonra ilk bir saat içinde bir ya da iki test, bir sonraki gün ise elli – yüz arası soru çözmelisiniz. Bir hafta sonrasında, o hafta boyunca öğrenilenlerle ilgili bir iki test daha çözerek devam etmelisiniz. Bir ay sonunda geçmiş öğrenilenlerle ilgili her konudan en az bir test çözerek kalıcı öğrenme ve muhakeme becerinizi geliştirmeyi sağlayabilirsiniz.

Sınava yetmiş gün kala, kavramakta zorluk çektiğiniz konuları tekrar gözden geçirerek soru çözmeye devam etmelisiniz. Deneme sınavları uygulayarak eksiklerini hızlı bir şekilde tespit edip yolunuza pes etmeden devam etmelisiniz.

Son olarak, hep hatırlamamız gereken şudur ki bir derste başarınızı artırmanın anahtarı sizin elinizdedir. Önemli olan hedefinizi belirleyip kendi yolunuzda emin adımlarla ilerlemenizdir.

Bir cevap yazın