Sevgili Arkadaşlar,

Tarih dersi, Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) beş soruyla karşımıza çıkmaktadır. Son iki sınav dikkate alındığında soruların bir ya da iki tanesinin doğrudan bilgi şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. Geriye kalan sorular, mevcut bilgiyi yorumlama kabiliyetini ölçmeye yöneliktir. Ancak bilgi olmadan fikir üretemeyeceğimiz, yorum yapamayacağımız için yorum sorularında da tarih bilgisi gereklidir.

YKS-Dil öğrencilerinin tarih dersi ile ilgili en büyük problemi, bu derse olan bakış açılarıdır. Sınava hazırlık sürecinde en büyük düşmanımız, tarih dersinin eğitim hayatınız boyunca üzerinizde yarattığı rehavet ve ön yargıdır. Bu rehavet ve ön yargının seviyesi, ilk ve orta öğretim sürecinde tarih derslerini nasıl geçirdiğiniz, nasıl işlediğiniz ile doğrudan ilgilidir. Son iki sınav göstermiştir ki sadece yabancı dil sorularını çözmek, yüksek hedefi olan siz öğrencilerimiz için yeterli değildir. Zaten yüksek olması beklenen dil puanının yanına güçlü bir TYT puanı eklemek için tarih testi, sözel yeteneği güçlü olan dil öğrencileri açısından kayıp verilmemesi gereken testler arasında yer almaktadır. Bu sebeple size ilk tavsiyem tarih dersine olan bakış açınızı olumlu yöne çevirmeniz gerektiği olacaktır.

Uluslararası eğitim değerlendirme testlerindeki okuma – metinlerde yer alan bilgileri eleştirel bir biçimde değerlendirme, ana fikri irdeleyebilme – becerileri dikkate alındığında ülke seviyesinin oldukça düşük olduğu görülmektedir (bkz. PISA Testi Türkiye). Ayrıca 2018 ve 2019 TYT istatistiklerindeki Türkçe ve sosyal bilgiler net ortalamaları da bu durumu teyit eder niteliktedir. Okuma becerisini geliştirmek tarih testi için faydalı olacaktır.

Bu iki “görmezden gelinen duvar” aşıldıktan sonra tarih; tarihî olaylar sebep-sonuç ilişkileri göz önüne alınarak sunulduğunda, bilgiler kronolojik bir düzlemde kavramlar arası ilişkiler verilerek, aynı zamanda konular haritalarla desteklenerek, öğrenciyi sıkmadan adım adım aktarıldığında keyifle çalışacağınız ve kalıcı öğrenmeler gerçekleştirip sınavda yüksek netler çıkaracağınız bir derstir. Çalışmalarımız da bu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik yapılmaktadır.

Amacımız sizin tarih konularında her şeyi en ince detayına kadar öğrenmenizi sağlamak değildir. İlk başta temel tarih bilgileri ile bir altyapı oluşturmak, daha sonra da sizi soruları çözebilecek seviyeye ulaştırmaktır. Her öğrencinin dersi anlama yöntemi farklıdır. Ancak tarih konularına çalışırken mümkün olduğunca düzyazı not ve bilgilerden uzak durmakta fayda vardır. Amacımız dersi sıkılmadan takip etmeniz ve anlamanız olduğu için göze hitap eden notları tercih etmelisiniz. Konuları sayfalar dolusu yazı okuyarak çalışmak yerine basit şema ve notlar aracılığıyla çalışmak çok daha kolay olacak ve kalıcılığı artıracaktır.

Temel bilgileri altyapı seviyesinde aldıktan sonra bilgileri yorumlamaya ve analiz etmeye yönelik sorular çözmelisiniz. Ders çalışma temelini sürekli konu tekrarı yapmak yerine bol soru çözmek üzerine kurmak işinizi kolaylaştıracaktır. Çünkü bu sayede bilgi süzgecinden geçirerek soru analizi yaparken doğal bir tekrar yapacak ve bilgileri pekiştireceksiniz.

TYT Tarih Testi’ndeki bazı soru çeşitleri bize ipucu vermektedir. Soru tiplerinden bir tanesi doğrudan bilgi talep eder ve tarih bilginizi test eder. Bir diğer soru tipi, soru kökünde verilen bilgileri -bu bilgiler düzyazı şeklinde verilebileceği gibi bir şekil, tablo, grafik ya da harita üzerinde de olabilir- yorumlayarak seçeneklerde ya da öncüllerde çıkarım yapmanızı talep eder. Bu soru tipinde de aslında temel tarih bilginizin devreye girmesi gerekmektedir. Bunu yaparken mümkün olduğunca soru kökündeki bilgilerden bağımsız düşünmemek gerekir.

Soru çözerken dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri, sorunun ne talep ettiğini kavramaktır. Bu, bol soru çözülerek geliştireceğiniz bir çalışma olacaktır ancak muğlak, ne talep ettiği net olmayan soru tiplerinden de uzak durmak gerekir. Çünkü ÖSYM sınavlarında sorular net bir şekilde sorulmaktadır. Soru kökündeki olumlu/olumsuz ifadeleri, altı çizili sözcükleri, seçeneklerdeki kesinlik ifade eden sözcükleri (kesinlikle, tamamen, sadece, en, en çok, hiçbir vb.) dikkatle okuyup onlara şüpheyle yaklaşmanız işinizi kolaylaştıracaktır.

Sınava yaklaştığımız bu dönemde bir haftada 100 soru çözüp soru sayısını gelecek her hafta %20 artırarak belirli bir seviyeye ulaşabilirsiniz. Soruları dikkatle okumaya, soru kökünde istenilen şeyi kavramaya dikkat etmeniz gerekmektedir. Bu şekilde planlı, düzenli ve istikrarlı bir çalışmanın sonunda belirli bir mesafe katetmiş ve sorulara karşı güçlü bir bağışıklık kazanmış olacaksınız. Böylece 5’te 5 yaparak hedefinize bir adım daha yaklaşacağınıza inanıyorum.

-Taha Kemal ŞİLE

Bir cevap yazın